Τρισάγιο για τον Αρχιμ. Γρηγόριο Μουσουρούλη από τον Χίου Μάρκο

Τήν Τετάρτην 13ην Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 12.00΄ εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικῶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, ΄΄Τρισάγιον΄΄ ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Μουσουρούλη ἐκ Δαφνῶνος Χίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας αὐτοῦ π. Παντελεήμονος Καλεώδη, τῶν ὁμαίμων ἀδελφῶν αὐτοῦ καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων ΄΄Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή΄΄ ΓΕΧΑ Χίου κ. Δημητρίου Ζαννίκου, ἐνῶ οἱ κώδωνες τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἐκρούοντο πενθίμως.
Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν ἀναφοράν Του εἰς τόν ἀείμνηστον ἐτόνισεν ὅτι ὁ μεταστάς π. Γρηγόριος ὑπηρέτησεν ὁλοθύμως μέ πίστιν καί ἀφοσίωσιν καθ’ ὅλην τήν ζωήν του τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἦτο μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», τήν ὁποίαν ἐτίμησαν οἱ ἀείμνηστοι Παναγιώτης Τρεμπέλας, Εὐστάθιος Μπάστας καί ὁ Κύπριος Νικόλαος Βασιλειάδης, καί ἀπό τῆς εἰς Διάκονον καί, ἐν συνεχείᾳ, εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίας του τόν Σεπτόν Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομον ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.
Ἀκολούθως ἐτόνισεν ὅτι: «ὁ ἀρίζηλος οὗτος διάκονος τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ὑπῆρξεν κατά τήν ἐπίγειον παροικίαν αὐτοῦ τύπος τοῖς πιστοῖς ὡς Ἱερεύς, Θεολόγος καί ἐν γένει μέλος ζῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Δι’ ὅ ἡ ἀπό τῆς πεπερασμένης σήμερον ἐκδημία καί πορεία αὐτοῦ εἰς τήν αἰωνιότητα συνιστᾷ προαγωγήν ὡς λειτουργοῦ εἰς τό ὑπερουράνιον θυσιαστήριον, ὡς Θεολόγου εἰς τήν αὐτοψεί θεωρίαν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καί εἰς τό καθιστάναι συμπολίτην τῶν ἁγίων καί οἰκεῖον τοῦ Θεοῦ».
Ἐπίσης, ἐκάλεσεν τούς οἰκείους του τήν 25ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βοηθείας, ὅπου θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου εἰς ΄΄μνημόσυνον΄΄ ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως.
Τέλος, ηὐχήθη διά τόν π. Γρηγόριον τήν ἀνάστασιν αὐτοῦ, ἀνάστασιν ζωῆς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

H Στωική ηθική

Η ηθική αρχίζει για τους Στωικούς  από τη στιγμή κατά την οποία θα εκδηλωθεί «η πρωταρχική παρόρμηση» στο  νεογέννητο άνθρωπο.  Ο μηχανισμός της βρίσκεται μέσα στο τέλειο … [...]

«Ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών ο Θεός»

Στην εποχή μας που η θλίψη, ο πόνος, οι αρρώστειες και αυτός ο θάνατος όλο και πληθαίνουν, αναρωτιούνται συχνά οι άνθρωποι: «Γιατί το κακό θεριεύει; Ποιος φταίει για την … [...]

Πατέρες της Εκκλησίας και Επιστήμη

Αφού είδαμε τις απαρχές του προβλήματος, περνάμε τώρα να εξετάσουμε τους ισχυρισμούς που καταφέρονται κατά του Χριστιανισμού, θεωρώντας τον ενάντιο στην επιστήμη. Εκτός … [...]

Αλεπού και τράγος

  Κάποτε μια αλεπού τριγυρνούσε νύχτα σ΄ένα χωριουδάκι αναζητώντας τροφή σε κανένα κοτέτσι. Μες στο σκοτάδι όμως γλίστρησε κι έπεσε σ΄ένα αφύλαχτο πηγάδι. Μέχρι να … [...]

Xίλων ο Λακεδαιμόνιος

«Στο πέτρινο ακόνι ξετάζεται ο χρυσός. Εκεί ξεφανερώνεται ποιο το αληθινό και ποιο το ψεύτικο χρυσάφι. Κι από την άλλη, στο χρυσάφι πάλι των καλών και των κακών … [...]