«Τω τριτώ της ερωτήσεως», Ιδιόμελο, «Οι Κρήτες Μαΐστορες»

Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες» υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Αντωνίου Πλαΐτη ψάλει το Δοξαστικόν των Εσπερίων των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄.
%asdfghjkuytrfvcxsoolk%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ