Χερουβικόν, ήχ. α΄ (Πρωτοψ. Φίλιππος Οικονόμου)

 
%hjkbnmdfghjkcfvgbhnjmfghj%
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ