«Χριστός Ανέστη»: Μαθητές από 23 Μουσικά Σχολεία ενώνουν τις φωνές τους!

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» μαθητές και μαθήτριες από 23 Μουσικά Σχολεία όλης της Ελλάδας συντόνισαν τις φωνές τους ψάλλοντας το Απολυτίκιο του Πάσχα «Χριστός ανέστη εκ νεκρών» σε ένα ανεπανάληπτο διαδικτυακό μουσικό «Άγγελμα Ελπίδος», αντιστάθμισμα της ματαίωσης του ετήσιου Φεστιβάλ «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία» που θα γίνονταν στην Καβάλα στις 10 Μαΐου.  Διευθύνει ο Χρήστος Τσιαμούλης.
%aaasppoitnnbmbmbmkkk%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ