«Χριστός γεννάται δοξάσατε», ήχ. α΄ (Αθ. Καραμάνης)

 

Ο Αθανάσιος Καραμάνης, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του Ιερού Αναλογίου του 20ου αιώνα και ειδικότερα της βορειο-ελλαδικού χώρου, ψάλει την Καταβασία «Χριστός γεννάται δοξάσατε» σε αργό ειρμολογικό μέλος. Με λαμπρή και έντεχνη δεξιοτεχνική ερμηνεία που μας γεμίζει με τα φιλόκαλα αισθήματα και την ομορφιά που εκπέμπουν οι θεσπέσιοι ειρμοί των Καταβασιών και μας καλούν σε συνάντηση με τον Γεννηθέντα Χριστό.
%asddfjjnnnnnn%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Όταν κάθεσαι να διαβάσεις λόγο Θεού…

 Όταν κάθεσαι να διαβάσεις λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή τον Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που … [...]

Απ’ τα ξεφτίδια του Θείου ελέους…

…εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διά τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν… (Λουκ. 18,25)Να περάσει η καμήλα από το κεφάλι της βελόνας … [...]