Ύμνοι Ευαγγελισμού, Βυζαντινή Χορωδία Παύλου Φορτωμά

%alallapaoaiuaytgb%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αὐτό τό κείμενο τοῦ εὐαγγελίου ἦταν ἡ πρώτη κλήση τοῦ Κυρίου νά ἀφιερωθῶ στή διακονία Του(Από τον βίο του Αγ.Λουκά)

Λόγια του νεαρού που σήμερα μας είναι γνωστός ως Άγιος Λουκάς ο Ιατρός...Λίγο νωρίτερα εἶχα πλάσει μιά σωστή ἰδέα γιά τή χριστιανική διδασκαλία, διαβάζοντας μέ ἐπιμέλεια … [...]