Ύμνοι της Πεντηκοστής (Οι Καλοφωνάρηδες)

Σώμα Χριστού μεταλάβετε… Μια πρόσκληση-πρόκληση για γεύση πηγής αθανάτου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Οι Καλοφωνάρηδες» σε διδασκαλία-διεύθυνση του Γιώργου Ρεμούνδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους του Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου.

Είδομεν το φως το αληθινόν – Τριάδα ομοούσιον, υμνολογήσωμεν: Στιχηρά Ιδιόμελα του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής σε μέλος Μανουήλ Πρωτοψ.,ήχος β΄.
%audio_13%
Ναυτιών τω σάλω – Ιλασμός ημίν Χριστέ: Η στ΄ ωδή από τον διπλό κανόνα της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Βυζαντίου, οι Καταβασίες σε μέλος Π. Λ., ήχοι: βαρύς και δ΄ (λέγετος) αντίστοιχα.
%audio_14%
Παράδοξα σήμερον – Το Πνεύμα το άγιον: Στιχηρά Ιδιόμελα των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ. και Σ. Καρά, ήχος δ΄ (λέγετος).
%audio_15%
Βασιλεύ Ουράνιε: Το Δοξαστικόν των Αίνων της ως άνω εορτής σε μέλος εκ του Παλαιού Στιχηραρίου, ήχος πλ. του β΄.
%audio_16%
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε – Δύναμις: Αντί του τρισαγίου ύμνου για την Κυριακή της Πεντηκοστής σε μέλος Π. Λ., το Δύναμις σε μέλος Αρχαίον, ήχος α΄.
%audio_17%
Το Πνεύμα Σου το άγιον: Το Κοινωνικόν της ως άνω εορτής σε μέλος Π. Λ., ήχος βαρύς του μαλακού διατόνου.
%audio_18%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ