13548 – Κατάθεση ευγνωμοσύνης της Μητροπόλεως Ιερισσού προς τον Μακαριστό Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αρχιμ. Γεώργιο Καψάνη (†8 Ιουνίου 2014)

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνηἐπ.Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἹερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί ἈρδαμερίουΑὐτές τίς μέρες μνημονεύουμε τήν ἔξοδο στήν αἰωνιότητα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (†8/6/2014), πού εὐεργέτησε τό Μοναστῆρι του, τό Ἅγιον Ὄρος, τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καί σύνολη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Ἦταν κυριολεκτικά ἡ «λυδία λίθος τῆς Ὀρθοδοξίας». Γιά ὅλα τά μεγάλα θέματα περιμέναμε, ποιά εἶναι ἡ γνώμη τοῦ π. Γεωργίου. Μᾶς ἔμαθε νά ἀγαπᾶμε τήν Ἐκκλησία καί νά ἔχουμε γνήσιο ἐκκλησιαστικό ἦθος, μακρυά ἀπό ἀκρότητες, διχασμούς καί διαιρέσεις. Ἔδωσε τή μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα μέ τήν προσωπική του παρουσία, τό λόγο καί τήν γραφίδα του.Τό ἴδιο πνεῦμα μετέδιδαν καί τά Μετόχια τῆς Μονῆς ἀνά τήν Ἑλλάδα μέ τά ἄξια καλογέρια του – τούς Γρηγοριάτες ἱερομονάχους καί μοναχούς.Ἡ ἀγάπη του, γιά τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁδήγησε στήν στήριξη τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς σέ Ἀφρική, Ἀσία, Ἀλβανία καί Ἀγγλία κ.ἄ.Εἶναι μνημειώδης ἡ Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη καί τό Πανορθόδοξο ἔργο πού μᾶς ἄφησε!***α΄. Δεσπότης καί ΓέρονταςΜέ πολύ σεβασμό καί ἐκτίμηση καταθέσουμε στή μνήμη του καί τήν εὐγνωμοσύνη ὁλόκληρης τῆς Ἐπαρχίας μας, γιά τίς εὐεργεσίες τοῦ Γέροντος Γεωργίου.Ἰδιαίτερες ἦταν οἱ σχέσεις τοῦ Γέροντα μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικόδημο.Στήν ἀγαστή αὐτή σχέση ὀφείλονται οἱ συχνές προσκλήσεις τοῦ Γέροντα στό Δεσπότη μας, πού τόν καλοῦσε γιά νά προστῆ κάποιων πανηγύρεων τῆς Μονῆς Γρηγορίου. Ἀλλά καί τό κάλεσμα τοῦ Δεσπότη στόν Γέροντα νά ἔλθη στήν Ἐπαρχία μας γιά ὁμιλίες καί ἐξομολόγηση.Στήν ἀδελφική σχέση τῆς Μονῆς μέ τήν Μητρόπολη μας ὀφείλεται καί ἡ τιμή πρός τήν Ἁγία Ἀναστασία τή Ρωμαία στήν Ἀρναία καί τήν Ὁλυμπιάδα, ὅπου ἀνηγέρθη καί παρεκκλήσιο πρός τιμήν της.Ὁ μακαριστός Γέροντας τῆς Μονῆς Γρηγορίου Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης εὐργέτησε ποικιλοτρόπως τήν Μητρόπολη Ἱερισσοῦ κυρίως ὅμως στό πνευματικό καί ἀντιαιρετικό ἔργο.β΄. Ἀλλαγή στάσης τῶν Χαλκιδικιωτῶν πρός τό Ἅγιον ὌροςἩ πρώτη καί μεγάλη βοήθεια ἦταν ἡ ἀνατροπή τῆς στάσης τῶν χριστιανῶν τῆς πρό τοῦ Ἄθω περιοχῆς ἀπέναντι στό Ἅγιον Ὄρος. Πολλοί ἐντόπιοι κατηγοροῦσαν καί συκοφαντοῦσαν τούς μοναχούς διασείροντας μαζί μέ τούς ἀπρόσεκτους καί σκανδαλοποιούς καί τούς ἀγωνιστές μοναχούς. Ἔτσι δικαιολογοῦσαν καί τίς δικές τους ἀτασθαλίες! Αὐτό ἦταν ἕνα χρονίζον πνευματικό ζήτημα, πού κρατοῦσε σέ ἀπόσταση τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς καί ἀπέναντι στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν Ἐκκλησία.Ὁ Γέροντας ἔδειξε μεγάλη ποιμαντική καί πνευματική φροντίδα πρῶτα-πρῶτα στούς Χαλκιδικιῶτες, πού ἐργάζοντο στή Μονή Γρηγορίου. Δέν ἦταν ἁπλῶς ἐργάτες. Πρώτη φορά κι αὐτοί ἔβλεπαν ἄλλη συμπεριφορά ἀπό μοναχούς.Ὁ Γέροντας καί οἱ πατέρες τούς πλησίαζαν, μιλοῦσαν μαζί τους καί πολλούς τούς ὁδήγησαν στήν ἐξομολόγηση.γ΄. ἘξομολόγησηΚάποια στιγμή βγῆκε καί ὁ ἴδιος καί ἐξομολόγησε στήν Οὐρανούπολη, Νέα Ρόδα καί Ἱερισσό κ.ἄ. Στή συνέχεια ἤρχοντο τακτικά γιά ἐξομολόγηση οἱ ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς π. Γρηγόριος, π. Ἀρτέμιος, π. Φώτιος. Καί σήμερα ἐξακολουθοῦν καί παρακολουθοῦν πνευματικά πολλές χριστιανικές οἰκογένειες στήν πρό τοῦ Ἄθω περιοχή.Τό ἀποτέλεσμα ἦταν στά χωριά αὐτά νά ὑπάρχουν πλέον συνειδητοί χριστιανοί, νέες οἰκογένειες, πού ζοῦν χριστιανική ζωή, ἐξομολογοῦνται, ἐκκλησιασιάζονται καί προσεύχονται. Ἀνατράπηκε πλήρως ἡ ἄσχημη εἰκόνα πού εἶχαν γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί γιά τήν χριστιανική πνευματική ζωή.Δόξα τῷ Θεῷ! Ὑπάρχουν πλέον συνειδητοί χριστιανοί στήν πρό τοῦ Ἄθω περιοχή χάρις στή Μονή Γρηγορίου, ἀλλά καί σέ ἄλλες Μονές π.χ. Ξενοφῶντος, Σιμωνόπετρας, Δοχειαρίου κ.ἄ.δ΄. Ἀντιαιρετική βοήθειαΜιά μεγάλη βοήθεια τοῦ Γέροντος Γεωργίου ἦταν ἡ συμπαράσταση στήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων στήν περιοχή μας.Οἱ Πεντηκοστιανοί εἶχαν ἐδραιωθῆ στό Στρατῶνι καί ἐπεξετάθησαν Στρατονίκη, Νεοχῶρι, Ἀρναία, Ν. Ρόδα.Σέ κάποια ἐπίσκεψη μου στόν Γέροντα στό Μοναστῆρι, μοῦ ἐξέφρασε τήν διάθεση νά μᾶς βοηθήση. Πράγματι ὁ μακαριστός Νικόδημος τόν προσεκάλεσε καί ἔγινε πρόγραμμα τῆς παρουσίας τοῦ Γέροντα στήν Μητρόπολη μας.Στίς 27 Ἰανουαρίου 1989 ἔγινε ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου στή Λέσχη τοῦ Στρατωνίου μέ θέμα: «Ὑγιεῖς καί νόθες ἐμπειρίες τοῦ Θεοῦ». Σκοπός τῆς ὁμιλίας ἦταν νά ἀποδειχθοῦν πλανεμένες οἱ θεωρίες τῶν αἱρετικῶν Πεντηκοστιανῶν γιά τήν ἀπόκτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περί γλωσσολαλίας καί προφητειῶν. Τόν Γέροντα συνόδευαν καί πατέρες τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν ὕμνους. Παρουσίασαν καί δικούς τους ὕμνους ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημέων καί προστασίας τῶν χριστιανῶν ἐκ τῆς λύμης τῆς πεντηκοστιανικῆς αἱρέσεως.Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν μέ λεωφορεῖα καί χριστιανοί ἀπό Ἀρναία, Μεγ. Παναγία, Νεοχῶρι, Στρατονίκη καί ἄλλα γειτονικά χωριά.Στή συνέχεια ἔγινε Ἀγρυπνία στό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Στρατωνίου πρός τιμήν τῶν Ὁσίων Ἐφραίμ καί Ἰσαάκ τῶν Σύρων, ὅπου λειτούργησε ὁ Γέροντας καί ἔψαλλαν μελωδικότατα οἱ πατέρες τῆς Μονῆς.Μετά τήν ἀγρυπνία ὁ Γέροντας καί οἱ πατέρες διανυκτέρευσαν στό ξενοδοχεῖο τοῦ Στρατωνίου ANGELLIKA. Ἐνῶ ξεκουραζόμασταν, κατά τίς 2 τά μετάνυχτα μᾶς ξύπνησε ὁ Γέροντας φωνάζοντας:-Σκοτώθηκε ὁ παπα-Κοσμᾶς στήν Ἀφρική.Φοβερή εἴδηση γιά τούς πατέρες, γιά μένα καί γιά ὅλους μας. Συγκλονισθήκαμε!Ξημερώσαμε καί τό πρωΐ 28/1/1989 πήγαμε στήν Ἀρναία. Ἐκεῖ ὁ Γέροντας θά μιλοῦσε στήν Ἱερατική Σύναξη στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Συγκλονισμένος ἀνήγγειλε τή φοβερή εἴδηση. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε Τρισάγιο καί στή συνέχεια ὁ Γέροντας συνετριμμένος μίλησε στούς ἱερεῖς μέ θέμα: «Ἡ ἐκκλησιολογία τῶν ἱερῶν μυστηρίων».Ὁ Δεσπότης σέ ἐγκύκλιο του γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τό 1989 ἔδωσε ἐντολή στούς ἱερεῖς στίς 19/3 «κατά τό Μνημόσυνον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας νά μνημονεύσετε καί τοῦ ονόματος τοῦ ἀειμνήστου Κοσμᾶ Ἱερομονάχου τοῦ ἱεραποστόλου, ὁ ὁποῖος πρό μηνός ἐφονεύθη εἰς αὐτοκινητιστικόν δυστύχημα εἰς Ζαΐρ, ἀφοῦ μέ αὐταπάρνησιν καί αὐτοθυσίαν προσέφερε τήν ζωήν του ἐπί 14 έτη ὑπέρ τοῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τήν ὁποίαν καί προήρχετο».Τό 1995 ἀποκαλύφθηκε ἵδρυση τοῦ Βουδιστικοῦ Κέντρου στό Χολομῶντα. Ξεγέλασαν τίς ἀρχές καί ἀντί γιά παραθεριστικές κατοικίες ἔφτιαξαν Βουδιστικό μοναστῆρι. Ἔγινε ἀντίδραση καί ἀπό τίς δύο Μητροπόλεις τῆς Χαλκιδικῆς ὀργανώθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Ὁ Γέροντας Γεώργιος ζήτησε νά ἐνημερωθῆ γιά τό θέμα καί μᾶς ἔστειλε τόν π. Ἀρτέμιο ὁμιλητή στήν ἐκδήλωση.Ἐπίσης μᾶς συμπαραστάθηκε στήν ἀντίσταση γιά τήν ἵδρυση στήν Βατόνια τοῦ Παλαιοκάστρου Κέντρου Ἐναλλακτικῶν Θεραπειῶν. Καί γιά τό θέμα αὐτό ἔγινε συγκέντρωση ἐνημέρωσης καί διαμαρτυρίας στό ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στίς 31/3/ 1996 καί Θεολογική- Ἱατρική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Η ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, στό ὁποῖο μᾶς ἔστειλε πάλι τόν π. Ἀρτέμιο ὡς ὁμιλητή. Στήν ὁμιλία του μᾶς ἔδειξε τό ἀσυμβίβαστο τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.Ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου εἶναι «μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων», ἀλλά γιά μᾶς εἶναι καί μνήμη εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας καί ἐκζήτησης τῶν εὐχῶν καί τῆς πρεσβείας του.http://www.im-ierissou.grΣχετικές αναρτήσεις Εκοιμήθη ο Προηγούμενος της Ι.Μ. Γρηγορίου Γεώργιος Καψάνης***Αρχιμ. Γεώργιος Γρηγοριάτης: μία από τις επιφανέστερες φυσιογνωμίες του σύγχρονου Αθωνικού Μοναχισμού με πολυεπίπεδη προσφορά.***Κυριακή της Πεντηκοστής 2014 στο Γρηγοριάτικο Μετόχι στη Σταυρούπολη (φωτογραφίες)***Εξόδιος Ακολουθία π. Γεωργίου Καψάνη προηγουμένου Ι.Μ.Γρηγορίου Αγίου Όρους***Δήλωση Πολιτικού Διοικητού Αγίου Όρους για τον π. Γεώργιο Καψάνη***Το Άγιον Όρος αποχαιρέτησε τον π. Γεώργιο Καψάνη, Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου***Ύστατος αποχαιρετισμός στον μακαριστό Προηγούμενο Γεώργιο Καψάνη***Άγιον Όρος – Η κηδεία του Προηγούμενου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, π. Γεωργίου Καψάνη (φωτογραφίες)***Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους)***Εις τον Μέγαν Βασίλειον (†Αρχ. Γεώργιος Καψάνης)***Ευλόγησον, Κύριε, τον ενιαυτόν…***Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στο ομιλητικό και συγγραφικό έργο του Μακαριστού π. Γεωργίου Καψάνη***Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ως μοναχός και θαυμαστής του Μοναχισμού***Ο Άγιος Παντελεήμων και ο συνεχής αγών για την ίαση των ψυχικών αρρωστημάτων (†Προηγουμένου Γεωργίου Γρηγοριάτη)***Εις την εορτήν των Θεοφανείων († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)***Εις την πρώτην του έτους (†Αρχ. Γεώργιος Γρηγοριάτης)***Το Άγιον Όρος ως τόπος αγιασμού***Ο Κυθήριος Αγιορείτης Ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης***Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης) †8 Ιουνίου 2014***Η άλλη ένωση (Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης)***Τα παιδικά χρόνια του Γέροντα Γεωργίου Καψάνη***Το πνευματικό και ποιμαντικό έργο του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη. Ομιλία του Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ***Η συνεισφορά του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη εις τα κοινά του Αγίου Όρους. Ομιλία του Αρχιμ. Ελισαίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας***Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ***Η ποιμαντική μέριμνα του γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτη για τους αρρώστους από τα ναρκωτικά (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης)***Εις την Κυριακήν μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (†Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης)***Η θεολογική μαρτυρία του Αγίου Όρους. Ομιλία του Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη***Νέος τόμος με ομιλίες του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους (†2014)***Αναμνήσεις ενός προσκυνητή από τον αείμνηστο Γέροντα Γεώργιο Καψάνη***Η Ιερωσύνη, οι Ποιμένες και τα προσόντα αυτών (Γέροντας Γεώργιος, Προηγούμενος Γρηγοριάτης)***Η προσφορά του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία***«Η προσφορά του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία». (ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει… 2016)***Ο δεύτερος τόμος Ομιλιών του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη με τίτλο «Ομιλίες σε εορτές Αγίων (των ετών 1981-1991)***«Η προσφορά του Γέροντα Γεωργίου Καψάνη στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία»***Ο καλός ποιμήν πατήρ Γεώργιος Καψάνης († 8.6.2014)***Αγαθές αναμνήσεις από τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη***Η Εκκλησία είναι χορός σταυρωμένων και αναστημένων [Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους († 2014)]***Γέροντας Γεώργιος Καψάνης: «Ο Μοναχός πρέπει να έχει το βιβλίο της Κλίμακας κάτω από το προσκέφαλό του»***Ομιλία Ιερομονάχου Λουκά Γρηγοριάτου στη Λευκωσία για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη***Το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου [Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου (†2014)]***Το Πάτερ ημών και η άπειρη αγάπη του Θεού [Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου († 2014)]***Γέρων Γεώργιος προηγούμενος Γρηγοριάτης: Περί χρόνου και εις την Περιτομήν του Κυρίου***Πώς συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό;***Τι έχει να προσφέρει η Ορθοδοξία στον σύγχρονο άνθρωπο [Προηγούμενος Γεώργιος Γρηγοριάτης (†2014)]***Ορθόδοξος ανθρωπολογία και παιδεία [Προηγούμενος Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης (†2014)]***Νέα έκδοση με Ομιλίες του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη***Η απέραντος χαρά του Γενεσίου της Θεοτόκου – Γέροντας Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου († 2014)***Ανταύγειες από την εν Χριστώ αγάπη του Γέρ. Γεωργίου Γρηγοριάτη***Από το Άγιον Όρος… στον Ουρανό – αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης***Το ετήσιο μνημόσυνο του Γέροντα Γεωργίου Γρηγοριάτη στο Άγιο Όρος (βίντεο-φωτογραφίες)*** Βίος και Θεολογία αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη (1935-2014)***Η πνευματική παρακαταθήκη του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη***π. Γρηγόριος Γρηγοριάτης «Προσκύνημα στον Πόντο»***Ανακαινισμός της πίστεως***Με τη μόδα και με το πλήθος***Το παράπονο του Εσταυρωμένου († Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη Γρηγοριάτου)***Αγώνας μεγάλος***Kέντρο του κόσμου δεν είσαι εσύ αλλά ο Χριστός (Γέροντας Γεώργιος Προηγούμενος Γρηγοριάτης)***H μορφή του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη***Αφιέρωμα στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Καψάνη***Η Εκκλησία προϋπόθεσις της Σωτηρίας (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης †2014)***Εκδήλωση για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη (Ομιλίες)***Ομιλία π. Λουκά Γρηγοριάτη για τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο (Καψάνη) στην Αθήνα***Εκκλησία και κοινωνία (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης)***Τα μοναχικά κοινόβια πρότυπα των ενοριών (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης †2014)***Ομιλία Γέρ. Γεωργίου (Καψάνη) στην Παγκόσμιο Ύψωση του Τιμίου Σταυρού***Η ενορία ως επί το αυτό ευχαριστιακή σύναξις των Χριστιανών ενός τόπου (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης Γρηγοριάτης, †2014)***Αναμνήσεις από τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη***Η Κοίμησις της Θεοτόκου***Ο π. Γεώργιος Καψάνης ως Θεολόγος***Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας († Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη)***Ηγούμενος Εφραίμ: «Ο Γέροντας Γεώργιος πονούσε για την Εκκλησία»***Τελέστηκε στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου το 40ήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Προηγουμένου Γέροντος Γεωργίου Καψάνη***Ευαγγελικός Μοναχισμός***Η νοερά Προσευχή***Είμαι ο π. Γεώργιος απ’ τη Μονή Γρηγορίου…***Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας για τον μακαριστό Γεώργιο Καψάνη***Ορθοδοξία: Η ελπίδα των λαών της Ευρώπης – π. Γεώργιος Καψάνης***Περί Α.Μ.Κ.Α. – π. Γεώργιος Καψάνης***Αρχιμ. Γεώργιος Γρηγοριάτης: Θέωση, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου***Φιλοκαλικοί Πατέρες του 18ου αιώνος***Περί τοῦ Σταυροῦ. Ὁμιλία Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ηγουμένου Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους***Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, «Η Θεανθρωπίνη Παιδεία του Γένους και η ανατροπή της με το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών»***Ὁμιλία ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη στήν Κύπρο μέ θέμα τήν «Ἑλληνορθόδοξη παράδοση»***Κυριακή της Ορθοδοξίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ