13559 – Εικοσιτέσσαρες Οίκοι εις τους Αγιορείτες Οσίους

Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη Υπερμάχω.Ως υποφήτας των ενθέων αναβάσεωνΚαι συστοιχίαν δωρεών των υπέρ έννοιανΤους εν Άθω μακαρίσωμεν θεοφόρουςΤους Οσίους Ιεράρχας τε και ΜάρτυραςΩς ημών καθηγεμόνας και εκφάντοραςΤούτοις λέγοντες, χαίροις δήμε θεόλεκτε.Διαβάστε περισσότερα »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ