13611 – Το Ιερό Κελλί Μαρουδά από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα

Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Το κελλίο του Γενεσίου της Θεοτόκου “Μαρουδά” στο Άγιον Όρος, 17ος-19ος αιώνες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός! Απολαύστε τις θείες δωρεές!

«Τήν μεσότητα τῶν ὅλων καί τέλος ἔχων, καί τῆς ἀρχῆς ὡς ἄναρχος περιδεδραγμένος, ἔστης ἐν τῷ μέσῳ, βοῶν˙ Τῶν θείων, θεόφρονες, δεῦτε δωρεῶν ἀπολαύσατε» (ωδή δ΄ … [...]