Αγαπητοί μου αδελφοί,
Τα τελευταία χρόνια είμεθα θεατές μιάς προσπαθείας του τούρκου προέδρου Ερντογάν να νεκραναστήση την σουλτανική οθωμανική αυτοκρατορία. Στα πλαίσια της εργώδους αυτής προσπαθείας του απεφάσισε να μετατρέψη σε τζαμί τον πανάγιο Ναό που τιμάται εις δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της Σοφίας του Θεού και Πατρός, ο οποίος γι̉ αυτό ονομάζεται “Άγία Σοφία”.
Ο Ναός αυτός εκτίσθη για πρώτη φορά από τον άγιο και μέγα αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, διότι, όταν οικοδόμησε την Κωνσταντινούπολη, την αφιέρωσε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αργότερα ο Ναός αυτός εκτίσθη εξ αρχής από τον μεγάλο αυτοκράτορα Ιουστινιανό με την μεγαλοπρεπή μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Μέσα σε αυτόν έγιναν οι στέψεις των αυτοκρατόρων και οι δοξολογίες για τις νίκες τους. Εκεί για πρώτη φορά εψάλη ο Ακάθιστος Ύμνος, για να ευχαριστήση ο λαός του Θεού την Παναγία Μητέρα Του, η Οποία ως ακαταμάχητος στρατηγός συνέτριψε τα πλοία των Αβάρων, που επολιόρκουν την Πόλη. Εκεί, όμως, και κυρίως ετελούντο επί 1.000 χρόνια οι μυσταγωγικές Θ. Λειτουργίες, ανεπέμποντο οι δεήσεις και οι παρακλήσεις και έχεαν τα δάκρυα των προγόνων μας. Εκεί ήταν το κέντρο της πίστεως και της ζωής όλων των ορθοδόξων χριστιανών. Αλλά, όπως εύστοχα παρατηρεί ο καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, “στην Αγία Σοφία δεν έχει ακόμη τελειώσει η διακοπείσα κατά την άλωση αιώνια Θ. Λειτουργία. Συνεχίζεται μυστικώς σε όλες τις Αγίες Σοφίες όλων των ορθοδόξων λαών για να ακτινοβολούν το φως τους, όπως οι ακτίνες του ηλίου, στην κοινή πηγή τους, την Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως”.

“Κρίμασιν οις οίδε Κύριος”, όμως, “η Πόλις εάλω”. Έπεσε στα χέρια των τούρκων. Και μαζί της αλώθη και η Αγία Σοφία. Και από Ναός του Θεού μετετράπη σε τέμενος λατρείας του αντιθέου για 500 περίπου χρόνια. Αλλά, και όταν ο Κεμάλ Αττατούρκ έπαυσε την λειτουργία του ως τζαμιού, τον μετέτρεψε σε μουσείο. Και εθαύμαζε μεν κάποιος το σπουδαίο αρχιτεκτόνημα και τα εξαιρετικά ψηφιδωτά του και ο,τι άλλο είχε απομείνει μετά τις αλλεπάληλες λεηλασίες του, αλλά δεν ημπορούσε να προσευχηθή. Και τώρα ο Ερντογάν τον μετέτρεψε και πάλι σε τζαμί. Και θα πάη ο ίδιος να προσευχηθή εκεί στις 24 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή κατά την οποία υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και καθώρισε τα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι προφανές, ότι η επιλογή της ημέρας αυτής είναι συμβολική και θέλει να δώση το μήνυμα, ότι αυτός, ως νέος σουλτάν Μωάμεθ ο Πορθητής, θα επιδιώξη ανατροπή των όσων θεωρεί, ότι εγένοντο εις βάρος της χώρας του.
Η εκ νέου μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μας πονά. Μας λυπεί ιδιαίτερα. Η θλίψη όλων μας είναι μεγάλη. Διότι χτυπιέται για άλλη μια φορά η καρδιά της πνευματικής και της εθνικής μας υπάρξεως, εφ̉ όσον ο Ναός αυτός είναι το σύμβολο της δόξης μας, ως Χριστιανών και ως Ελλήνων.
Σκέπτομαι, όμως, ότι αυτή η βεβήλωσις του Ναού του Θεού μήπως προέρχεται από τις αμαρτίες των Χριστιανών; Διότι και ο Ναός του Σολομώντος εβεβηλώθη από τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Εμείς διαμαρτυρόμεθα μεν διότι ο Ναός δεν θα εξακολουθή να είναι μουσείο και μνημείο παγκοσμίου πνευματικής κληρονομιάς. Όμως ο Ναός εκτίσθη για να δοξολογήται ο Θεός και για να προσφέρεται μέσα σε αυτόν η αναίμακτος θυσία του Υιού του Θεού για την σωτηρία όλου του κόσμου, όχι για να είναι μουσείο. Για την απώλεια αυτή έπρεπε να θλιβώμεθα. Και έπρεπε εν μετανοία να παρακαλούμε τον εύσπλαχνο Θεό να μας ελεήση και να μας δώση την ευλογία Του, για να Του προσφέρουμε και πάλι αίνο και δοξολογία και “θυσίας πνευματικάς” στον άγιο Οίκό Του.
Γι̉ αυτό θεωρώ, ότι πρέπει να γίνη πανδημία προσευχής. Και σας καλώ όλους, την ώρα που ο Ερντογάν θα εκστομίζη ύβρη κατά του αληθινού Θεού, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου και ώρα 830 το απόγευμα, να τελέσουμε ιερά αγρυπνία στον Μητροπολιτικό μας Ι. Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, για να παρακαλέσωμε τον Θεό και την Παναγία Μητέρα Του να επιβλέψη επί την ταπείνωσή μας, να μας ελεήση κατά την άπειρο ευσπλαχνία Του, να μας διαφυλάξη από πάσης επιβουλής αλλοτρίων και να ελευθερώση τον Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας “εκ παντοίων κινδύνων.” Στην αγρυπνία θα ψαλή ο Εσπερινός, η Μεγάλη Παράκλησις, ο Όρθρος του Ακαθίστου Ύμνου – εις τον οποίο δυστυχώς εφέτος δεν είχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε και εν συνεχεία θα τελεσθή η Θ. Λειτουργία.
Με πολλές πατρικές ευχές και αγάπη
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η Παναγια και ο ανθρωπινος Πονος

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ΣτυλιανόςΣτοχασμοί του ΔεκαπενταύγουστουΑπό το έργο Ενσαρκώσεις του Δόγματος, Εκδόσεις ΔόμοςΗ … [...]