«Τὸν τοῦ Ἄθωνος θρέμμα φανέντα καὶ μοναστῶν καύχημα»

Στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου εορτάσθηκε φέτος την 16 Αυγούστου (π.ε.), για τρίτη φορά μετά την επίσημη αναγραφή στο αγιολόγιο της Εκκλησίας από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού …