Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου: Μία πνευματική κυψέλη του Άθωνα

Η μοναστική βιωτή στα μοναστήρια, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, την οποία θεμελίωσε ο Άγιος Παχώμιος στην Αίγυπτο, είναι κοινοβιακή. Κοινή λατρεία, κοινή τράπεζα, …

Ο Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής

Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου. Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής …